RR GUSSAPHALT

RR GUSSAPHALT 2018-02-19T11:20:37+00:00

RR GUSSAPHALT

RR Gussasphalt is een thermoplastisch reparatieasfalt die zonder open ruimte’s om beschadigde plekken snel en voordelig het hele jaar door duurzaam te repareren. RR Gussasphalt wordt als speciaal asfaltgranulaat voor het gebruik in emmers of Big Bags geleverd, of naar wens in een speciale ketel naar de schadeplek gebracht. RR Gussasphalt in verkrijgbaar in de korrelgrootte 0/5.

 • gebruiksklaar in granulaatvorm
 • zeer hoge vormvastheid
 • naar behoefte portioneerbaar
 • direct overlaagbaar met alle soorten warm asfalt
 • geschikt voor wegen met een hoge verkeersbelasting, zoals autosnelwegen

Materiaalverbruik:

ca. 25 kg/m² per cm laagdikte

Opslag:

In de originele vepakking, vorstvrij opgeslagen en ongeopend, onpeperkt houdbaar. Niet aan directe zonlicht en warmte blootstellen. Geopende emmers moeten na gebruik weer zorgvuldig afgesloten worden.

Verpakking:

 • 16 kg emmer
 • 1 pallet = 528 kg (33 emmers)
 • Big Bag (verrekening na weging)

Eigenschappen:

RR Gussasphalt is een gebruiksklaar asafalt- granulaat voor reparatie van gaten, scheuren door vorst en boorkernen op wegen met een hoge verkeersbelasting. RR Gussasphalt kan zelf op plaatsen gebruikt worden waar de tra- ditionele reparatieasfalt tegen hun grenzen lopen.

RR Gussasphalt:

 • overlaagbaar en recyclebaar
 • in alle seizoenen toepasbaar
 • gemakkelijke toepassing en snelle verkeers vrijgave
 • volgens de duitse technische standaard

Toepassing:

RR Gussasphalt wordt gebruikt voor repara- ties van beschadigingen aan wegen met een hoge verkeersbelasting, zoals doorgaande wegen, autosnelwegen en parkeerplaatsen.

Verwerking:

De reparatieplekken moeten vorstvrij en schoon (olie, en vetvrij) zijn, losse deeltjes moeten verwijderd worden. Om de hechting aan de kanten en randen te verbeteren, is een voorbehandeling met RR HKM Primer aan te bevelen, vooral bij een betonnen ondergrond. RR Gussasphalt wordt met een speciale ke- tel, onder gelijkmatig roeren tot een homo- geen mengsel op een temp van min. 160°C opgewarmt (die naar de inbouw verdicht dient te worden) of RR Gussasphalt wordt tot min. 200°C verhit, om het materiaal vloeiba- re te maken (hier is geen verdichting nodig). RR Gussasphalt wordt dan in het te reparen vak aangebracht en met het daar voor be- stemde gereedschap verwerkt (asfalt of een houten trekker) verdeelt. Ook het inbouwen met de hand is mogelijk hier voor gebruikt u een handbrander (dakbrander), inbouw max. 2 cm per keer (RR Gussasphalt gelijkmatig ver- hitten). Voor dat het afgekoeld is kan men het afstrooien met een fijnsplit, waardoor er een stroeve oppervlak onstaat. De verkeersvrijga- ve kan direct na het afkoelen plaatsvinden.