RR KOUDASFALT

RR KOUDASFALT 2018-02-19T11:21:16+00:00

RR Koudasfalt

RR Koudasfalt is een koud verwerkbaar reparatiemengsel op basis van een duurzaam uithardende polymeerbitumen emulsie. RR Koudasfalt wordt zonder voorbereiding direct uit de emmer verwerkt en is door zijn sterke kleefkracht en beginvastheid zeer geschikt voor snelle reparaties. RR Koudasfalt is verkrijgbaar in korrelgrootte 0-3, 0-4, 0-5, 0-8 en 0-11 mm en ook in 2-5, 5-8 en 5-11 mm.

 • koud verwerkbaar, zelfs bij lage temperaturen
 • is na het aanbrengen onmiddellijk berijdbaar
 • naar behoefte te portioneren
 • gemakkelijk toepasbaar en snelle verkeersvrijgave

Materiaalverbruik:

ca. 25 kg/m² per cm laagdikte

Opslag:

In de originele verpakking ongeopend minstens 12 maanden houdbaar. Geopende emmers moeten na gebruik zorgvuldig gesloten worden. Gevoelig voor vorst; in de wintermaanden wordt opslag in verwarmde ruimtes aanbevolen. Los RR Koudasfalt mengsel dient op een vaste ondergrond en afgedekt opgeslagen te worden.

Verpakking:

 • 20 kg emmer
 • 1 pallet = 660 kg (33 emmers)
 • ook als bulkgoed of in 1.000 kg Big Bag verkrijgbaar

Eigenschappen:

Gebruiksklaar reparatiemengsel voor het dichten van gaten en kuilen in de weg, scheuren door vorst, opvullen van boorkernen en andere schades aan het wegdek. RR Koudasfalt is bedoeld voor wegen met een lichte tot normale verkeersbelasting. RR Koudasfalt bevat geen steenkoolteerpek en geen chloorkoolwaterstof.

RR Koudasfalt:

 • overlaagbaar (twee weken wachttijd, om de
 • volledige uitharding te bereiken)
 • recyclebaar
 • gemakkelijke toepassing en snelle verkeers vrijgave

Toepassing:

RR Koudasfalt wordt gebruikt voor het vullen van boorkernen, het repareren van gaten en kuilen, scheuren door vorst, of kleine opritten en trottoirbanden.

Verwerking:

De reparatieplekken moeten droog en schoon (olie- en vetvrij) zijn. Losse deeltjes moeten verwijderd worden. Voor een betere hechting van de naadranden, wordt een voorbehandeling met RR HKM-Primer aanbevolen. RR Koudasfalt wordt direct uit de emmer, licht verhoogd, op de schadeplek aangebracht. RR Koudasfalt moet voldoende verdicht worden; voor de verkeersvrijgave moeten de reparatieplekken licht met brekerzand bestrooid worden. De verkeersvrijgave kan direct na het strooien plaatsvinden. Bij zeer lage temperaturen dient men met een langere uithardingstijd rekening te houden.