B-POX Strong


B-POX Strong
2019-03-19T13:14:41+00:00
TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid ca. 1,5 kg/dm³
Verwerkingstijd bij 10°C ca. 35-45 Min.
Verwerkingstijd bij 25°C ca. 15-25 Min.
Druksterkte na 28d ca. 30Nw/mm²
Belastbaar tot  25 ton
Buigtreksterkte ca 8 Nw/mm²
Minimale verwerkingstemperatuur 10 °C (lucht en ondergrond)
Kleuren zandkleur, basalt, grijs
Overloopbaar bij 10 °C na ca. 16 – 20 uur.
Waterdoorlaatbaarheid gering
Leveringsvormen:
bindmiddel hars (A) + harder  (B) 5 x 2,5 kg in karton
kwartszand 0,3 – 1,2 mm 25 kg zak

B-POX Strong

B-Pox Strong is een tweecomponentige kunstharsmortel voor het opvoegen van diverse bestratingsmaterialen. B-pox Strong heeft een uitstekende mechanische bestendigheid,
verhindert onkruidgroei in de voegen en is blijvend bestand tegen invloeden van buitenaf zoals bv veegwagenbestendig, mineraaloliën, benzine en dooizout. De mortel
is in uitgeharde toestand in de voegen openporig en waterdoorlatend. Het regenwater kan in de ondergrond afgevoerd worden. De waterdoorlatendheid blijft in de jaren uitstekend. Door oppervlaktevervuiling kan deze eigenschap nadelig beïnvloed worden.

TOEPASSING

B-Pox Strong vindt haar toepassing bij natuurstenen en klinkers in voetgangerszones, tuinen, parken, opritten ,parkings en rijbanen. Ook oppervlakten met zware verkeersbelasting is toegelaten. Een toepassing bij sterk zuigende steensoorten wordt niet aanbevolen. De eenvoudige verwerking maakt een hoge dagproductie mogelijk.

OPSLAG

Droog op te slaan in originele verpakking, gesloten minimaal 1 jaar
Directe zonstraling vermijden
Optimale opslag tussen 5 en 25 °C

VERBRUIKSTABEL IN KG/M²

Deze tabel is een rekenhulp.
Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.
De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.
De berekeningsfactor leest men in de tabel.

Bv. Steengrootte 10 x 10 = 5 kg/m².
Het verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca
4-6 kg/m². ondervindingswaarde.
De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.

4 10 14 20 30 40
4 17.5 12.5 11.5 10.5 10 9.5
10 12.5 7.5 6.5 5.5 5 4.5
14 11.5 6.5 5.5 5 4.5 3.5
20 10.5 6 5 4 3.5 3
30 10 5.5 4.5 3.5 2.5 2.5
40 9.5 5 4 3 2 2

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig, waterdoorlatend en mogelijke dynamische belastingen kunnen verdragen. Voorschriften en technische gegevens voor de aanleg van dergelijke oppervlakten zijn te respecteren.

VOORBEREIDINGEN

De voegen van het te voegen oppervlak moeten minimaal 30 mm diep en 8/10 mm breed zijn. Indien gewenst met perslucht uitblazen. Vervuilde stenen zijn met water voorafgaandelijk te reinigen.

VERWERKING

Mengverhouding: 2,5 kg bindmiddel (hars A component + harder B component) op een zak van 25 kg kwartszand 0,3-2,5 mm. Het kwartszand wordt in de dwangmenger/betonmolen gegoten en de componenten vooraf in bv oude emmer, reeds samen mengen en na het mengen volledig aan het zand toevoegen. Voor een gelijkmatige verdeling wordt minimaal 3 minuten intensief gemengd, daarna circa 10% water toevoegen (circa 2,5 à 3 l/25 kg zand , bij hoge temperaturen is een kleine hoeveelheid water toegelaten) en opnieuw minimaal 3 minuten mengen tot zich een gelijkmatige mengeling ontstaat.

ATTENTIE

Overmatige toegave van water vermindert de stabiliteit. Het te vervoegen oppervlak (mogelijk alleen het steenoppervlak) moet direct voor de verwerking met water licht voorbeneveld worden. De gemengde mortel wordt op het voorbenevelde oppervlak toegevoegd en met een vloerwisser in de voegen ingekeerd. Na circa 15 tot 20 min wachttijd (temperatuurafhankelijk) wordt het morteloverschot met een middelharde borstel afgeveegd. Na verdere 10 tot 15 min worden de laatste mortelresten met een zachte borstel afgeveegd. Het pas gevoegde oppervlak tot circa 24 uur tegen regen beschermen.
Opgepast: bescherming nooit rechtstreeks op het oppervlak leggen, altijd zorgen dat lucht kan circuleren. Na elke verwerking zijn de apparaten en handgereedschap met water te reinigen.

RESTMATERIAAL

Lege bidons mogen als bouwwerfafval afgevoerd worden. Uitgehard restproduct is gewoon bouwafval.

BELANGRIJK

De producten bevatten reactieve stoffen en zijn deels in niet-uitgeharde toestand schadelijk voor de gezondheid. De componenten kunnen door de hoge alkaliteit irritaties veroorzaken. Huidcontact vermijden en bij aanraking van het materiaal direct met veel water en zeep afwassen.
Bij oogcontact met veel water naspoelen en een arts contacteren. Onze technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de koper/verwerker en is gebaseerd op onze ervaring en kennis van de huidige technische toestand in de praktijk en van de wetenschap, zijn niet bindend en geen grond voor gerechtelijke en/of nevenverplichtingen uit de koopovereenkomst. Technische aanpassingen in het kader van nieuwe ontwikkelingen blijven nevenverplichtingen.De technische beschrijvingen zijn voor aanvang der werken aandachtig te lezen. Aansprakelijkheid onzerzijds betreft uitsluitend de productkwaliteit.
Alleen bij schriftelijke adviezen en/of aanbevelingen kan aansprakelijkheid worden overwogen.
Veiligheidsaanwijzigingen zijn op te volgen.Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Download hier de technische fiche