Voegmortel SPEED


Voegmortel SPEED
2019-03-19T12:48:26+00:00
Technische gegevens:
Kleur grijs/lichtgrijs
Grootste korrel 1mm
 Dichtheid 2160 Kg
 Druksterkte na 24 uur   >30 N/mm2
na 72 uur.   >60 N/mm2
na 7 dagen >75 N/mm2
na 28 dagen>80 N/mm2
 Buigsterkte 9N/mm2
 Treksterkte  4N/mm2
 Voegbreedte min.5mm.  Max.20mm
 Verbruik ca. 2,2 Kg/l holle ruimte
 Verwerkingstijd ca.15-30 minuten
 Verwerkingstemperatuur +5C tot +25 C
 Vorst en dooizout    bestendig vlgs. ONR 23303
 Gepatenteerde toeslag-stof patent nr.516171

   

Pflastermeister Voegmortel SPEED

Voegmortel SPEED gebruikt U voor:

  • gebonden en versterkte constructies
  • voor het voegen van stenen, tegels met een hoge chemische belasting
  • voor voegen van 8 tot 20 mm
  • voor herstelling van beschadigde voegen
  • voor oppervlakken die na 24 uur reeds zwaar belast worden.

Pflastermeister voegmortel SPEED wordt in kleinere hoeveelheden als slemvoeg aangebracht. Bij de verwerking gebruikt men VOOR/TIJDENS/NA plaatsing veel water. Voorafgaandelijk aan het voegen wordt het oppervlak overvloedig bewaterd zodat er zich geen vuil of stof meer op het oppervlak bevindt en bovendien door de stenen voldoende water is opgenomen waardoor het verwerken van de mortel gemakkelijker gaat. Ook kan tijdens fijne (mot-) regen met Pflastermeister Voegmortel SPEED elk oppervlak worden ingevoegd.

Pflastermeister voegmortel SPEED is zo samengesteld dat een volledige zware belasting van het wegdek reeds na 24 uur mogelijk is. Dit geldt uitsluitend voor de voegmortel maar niet voor de onderliggende bedding zoals bv.drainbeton/beddingsbeton/stabilise, deze dienen te voldoen aan hun voorgeschreven belasting bij 28 dagen of zoals de producent voorschrijft. Afhankelijk van de temperatuur bedraagt de verwerkingstijd ca. 15-30 minuten. Bij grotere oppervlakten dient men sectie per sectie af te werken. Door de hoge vloeibaarheid van Pflastermeister voegmortel SPEED is een zgn.waterafschot van 3% maximaal toelaatbaar, indien dit meer zou bedragen dan kan men het beste de voegen in 2 arbeidsgangen opvoegen om de voegen volledig opgevuld te krijgen.

Pflastermeister voegmortel SPEED mag uitsluitend worden verwerkt tot een max.temperatuur van +20 C en het liefst zonder directe zonnestraling op het oppervlak. Indien er toch directe zonnestraling aanwezig is dient men extra alert te zijn en
er op toe te zien dat het gevoegde oppervlak constant nat gehouden wordt totdat met de (eind-) reiniging wordt begonnen.
Het reinigen van het oppervlak gebeurt door met gebruikmaking van een tweelippige vloerwisser de mortelresten + water van het oppervlak te verwijderen, het gebruik van een hogedrukreiniger is toegestaan mits men gebruik maakt van de breedtesproeier. Het gebruik van een zgn sponsmachine of handspons is aan te bevelen.